O nás

Spoločnosť Constario, s. r. o. patrí k známym stavebným spoločnostiam v Žilinskom kraji. Zameriava sa na realizáciu pozemných stavieb s kompletným inžinieringom, projekciou a samotnou výstavbou. Precízne plánovanie celého procesu a výborná znalosť realitného trhu je základným predpokladom, ktorým vie zabezpečiť pre klientelu jej maximálnu spokojnosť. Projekty sú primárne orientované najmä na bytovú výstavbu, ktorá tvorí až 90 %  portfólia spoločnosti.

Vďaka využitiu materiálov šetrných k životnému prostrediu spoločnosť zaručuje množstvo spokojných klientov, ktorých počet neustále stúpa. Naše stavby sú prejavom vnímania potrieb a požiadaviek klientov, reflexiou našich spoločenských a kultúrnych postojov s dôrazom na politickú nezaujatosť a nekonfliktnosť v rámci vzťahov s verejnosťou.

Filozofia a cieľ spoločnosti

Filozofia spoločnosti Constario, s. r. o. sa zakladá na hodnotách – tradícia, stabilita, zodpovednosť a udržateľnosť – rešpektujúc miesto realizácie stavby s úctou k historickým, ekologickým, kultúrnym a spoločenským vzťahom.
Za úspechom našich projektov stojí pokrokový a moderný dizajn, kvalitné materiály a výber renomovaných architektov s akcentom na životné prostredie.
Poslanie spoločnosti Constario, s. r. o. spočíva v dokonalom a detailnom poznaní problematiky nehnuteľností zo všetkých perspektív s akcentom na inovatívne spôsoby a riešenia. Na základe jedinečných riešení prinášame na trh s nehnuteľnosťami neobyčajné architektonické zážitky prinášajúce pre našich klientov nielen úžitkovú, ale predovšetkým emocionálnu hodnotu.
Strategickým cieľom spoločnosti je budovanie stredného segmentu rezidenčných projektov vhodných pre širokú klientelu. Snahou je stavať bytové jednotky, v rámci ktorých ponúka inovatívne riešenia pre náročných zákazníkov. Dostupnosť produktov pre zákazníkov je kľúčovým prvkom. Jedine tak sa dá vytvoriť moderné, funkčné, vysoko oceňované, ale aj zároveň cenovo dostupné miesto k životu. Zámerom spoločnosti je zjednodušiť a spríjemniť život.

Dôležité míľniky spoločnosti

Začiatok orientácie spoločnosti Constario, s. r. o. na oblasť stavebníctva, inžinieringu, projekcie a samotnej výstavby.

Prvá príprava výstavby projektu 12 bytových jednotiek Veľké Rovné aj s kompletným inžinieringom a projekciou.

Kolaudácia 12 bytových jednotiek Veľké Rovné – projekt pre mladé rodiny. 100 % bytov bolo pre veľký úspech reklamnej kampane predaných, resp. zarezervovaných v priebehu stavebných prác.

Príprava projektu PANORAMA living Hôrky spolu s kompletným inžinieringom, projekciou a samotnou výstavbou.

Adaptácia zelenej stratégie do základných pilierov spoločnosti – na základe požiadaviek okolia sme zvýšili požiadavky na materiály a konštrukcie, ktoré čo najmenej zaťažujú už aj tak veľmi zaťažené životné prostredie. Prijatie opatrenia, na základe ktorého bude do každého projektu implementované maximum energie na odľahčenie životného prostredia.

Kolaudácia PANORAMA LIVING – 4 bytové jednotky Hôrky –  projekt bytov s vysokým štandardom bývania. Na projekte sa použili tie najkvalitnejšie materiály vo svojej triede. Svojimi parametrami je nehnuteľnosť zaradená do jedných z najzaujímavejších v danej oblasti.

Príprava inžinieringu, projekcie a samotnej výstavby projektu Rezidencia Okružná.

Ukončenie a kolaudácia nášho doposiaľ najväčšieho projektu, ktorý sa nachádza v centre Žiliny. Projekt Rezidencia Okružná je obzvlášť zaujímavý svojou polohou a ekologickými materiálmi, ktoré sú zakomponované do každého prvku budovy.

Príprava výstavby projektov Malá Praha, rodinných domov v obciach Podhorie a Turie a ubytovne vo Vraní spolu s kompletným inžinieringom a predajom v rámci spoločnosti.

Kolaudácia 2 rodinných domov v obci Podhorie a 3 rodinných domov v obci Turie – projekty rodinných domov s moderným a zároveň tradičným a vysokým štandardom bývania s použitím najkvalitnejších materiálov v rámci svojej triedy. Realizácia polyfunkčného objektu Malá Praha s akcentom na zelenú stratégiu spoločnosti nachádzajúcom sa v užšom centre mesta Žilina s bohatou dostupnosťou do celého mesta. Príprava výstavby projektov rodinných domov v obciach Rosina (VILA DOMY), Turie (PANORAMALIVING 2) a Papradno (LUHY PARK) spolu s kompletným inžinieringom a predajom v rámci spoločnosti.

Kolaudácia polyfunkčného objektu Malá Praha a odovzdanie bytov v tomto projekte. Realizácia výstavby projektu Luhy Park a príprava všetkých činností pre inžiniering, projekciu a samotnú realizáciu výstavby projektu VILADOMY v Rosine.

Pokračovanie výstavby projektu Luhy Park v Papradne a začatie kolaudácie prípojok, parkoviska a spevnených plôch v tomto projekte. Príprava dokladov ku kolaudácii samotného objektu.

Príprava realizácie výstavby projektu VILADOMY Rosina.

Partneri spoločnosti