O nás

Spoločnosť Constario je stavebná spoločnosť v Žilinskom kraji. Zameriavame sa na realizáciu pozemných stavieb s kompletným inžinieringom, projekciou a samotnou výstavbou. Precízne plánovanie celého procesu a výborná znalosť realitného trhu je základným predpokladom k zabezpečeniu maximálnej spokojnosti klientov. Projekty sú primárne orientované na bytovú výstavbu, ktorá tvorí až 90 % portfólia spoločnosti.

Vďaka využitiu materiálov šetrných k životnému prostrediu si budujeme množstvo spokojných klientov, ktorých počet neustále narastá. Naše stavby sú prejavom vnímania potrieb a požiadaviek klientov, reflexiou našich spoločenských a kultúrnych postojov s dôrazom na politickú nezaujatosť a nekonfliktnosť v rámci vzťahov s verejnosťou.

Filozofia a cieľ spoločnosti

Filozofia spoločnosti Constario, s.r.o. sa zakladá na hodnotách – tradícia, stabilita, zodpovednosť a udržateľnosť. Tieto hodnoty vyjadrujú rešpektovanie realizácie stavby s úctou k historickým, ekologickým, kultúrnym a spoločenským vzťahom. Za úspechom našich projektov stojí pokrokový tím, renomovaní architekti moderný dizajn a kvalitné materiály. Poslanie našej spoločnosti spočíva v dokonalom a detailnom poznaní problematiky nehnuteľností zo všetkých strán, v ktorých hľadáme inovatívne spôsoby a vhodné riešenia. Na základe výsledkov vytvárame na trhu s nehnuteľnosťami neobyčajné architektonické zážitky prinášajúce našim klientom nielen úžitkovú, ale najmä emocionálnu hodnotu.

Našim strategickým cieľom je budovanie segmentu rezidenčných projektov vhodných pre širokú klientelu. Našou snahou je vytvárať objekty, v rámci ktorých ponúkame inovatívne riešenia pre náročných klientov. Dostupnosť produktov pre klientov je kľúčovým prvkom. Jedine tak sa dá vytvoriť moderné, funkčné, vysoko oceňované, no zároveň cenovo dostupné miesto k životu. Našim zámerom je zjednodušiť a spríjemniť život.

Dôležité míľniky spoločnosti

Začiatok orientácie spoločnosti Constario, s. r. o. na oblasť stavebníctva, inžinieringu, projekcie a samotnej výstavby.

Prvá príprava výstavby projektu 12 bytových jednotiek Veľké Rovné aj s kompletným inžinieringom a projekciou.

Kolaudácia 12 bytových jednotiek Veľké Rovné – projekt pre mladé rodiny. 100 % bytov bolo pre veľký úspech reklamnej kampane predaných, resp. zarezervovaných v priebehu stavebných prác.

Príprava projektu PANORAMA living Hôrky spolu s kompletným inžinieringom, projekciou a samotnou výstavbou.

Adaptácia zelenej stratégie do základných pilierov spoločnosti – na základe požiadaviek okolia sme zvýšili požiadavky na materiály a konštrukcie, ktoré čo najmenej zaťažujú už aj tak veľmi zaťažené životné prostredie. Prijatie opatrenia, na základe ktorého bude do každého projektu implementované maximum energie na odľahčenie životného prostredia.

Kolaudácia PANORAMA LIVING – 4 bytové jednotky Hôrky –  projekt bytov s vysokým štandardom bývania. Na projekte sa použili tie najkvalitnejšie materiály vo svojej triede. Svojimi parametrami je nehnuteľnosť zaradená do jedných z najzaujímavejších v danej oblasti.

Príprava inžinieringu, projekcie a samotnej výstavby projektu Rezidencia Okružná.

Ukončenie a kolaudácia nášho doposiaľ najväčšieho projektu, ktorý sa nachádza v centre Žiliny. Projekt Rezidencia Okružná je obzvlášť zaujímavý svojou polohou a ekologickými materiálmi, ktoré sú zakomponované do každého prvku budovy.

Príprava výstavby projektov Malá Praha, rodinných domov v obciach Podhorie a Turie a ubytovne vo Vraní spolu s kompletným inžinieringom a predajom v rámci spoločnosti.

Kolaudácia 2 rodinných domov v obci Podhorie a 3 rodinných domov v obci Turie – projekty rodinných domov s moderným a zároveň tradičným a vysokým štandardom bývania s použitím najkvalitnejších materiálov v rámci svojej triedy. Realizácia polyfunkčného objektu Malá Praha s akcentom na zelenú stratégiu spoločnosti nachádzajúcom sa v užšom centre mesta Žilina s bohatou dostupnosťou do celého mesta. Príprava výstavby projektov rodinných domov v obciach Rosina (VILA DOMY), Turie (PANORAMALIVING 2) a Papradno (LUHY PARK) spolu s kompletným inžinieringom a predajom v rámci spoločnosti.

Kolaudácia polyfunkčného objektu Malá Praha a odovzdanie bytov v tomto projekte. Realizácia výstavby projektu Luhy Park a príprava všetkých činností pre inžiniering, projekciu a samotnú realizáciu výstavby projektu VILADOMY v Rosine.

Pokračovanie výstavby projektu Luhy Park v Papradne a začatie kolaudácie prípojok, parkoviska a spevnených plôch v tomto projekte. Príprava dokladov ku kolaudácii samotného objektu a nakoniec úspešná kolaudácia projektu spolu s odovzdaním bytov.

Realizácia výstavby projektu VILADOMY Rosina s plánovanou kolaudáciou jeseň 2021 a nakoniec aj jej úspešnou kolaudáciou a odovzdaním. 

Úspešná kolaudácia a odovzdanie rodinných domov v projekte VILADOMY Rosina.

Dokončenie výstavby bungalovu v Bitarovej a jeho kolaudácia.

Zahájenie výstavby projekte TREEPARK RESIDENCE v Čadci a spustenie predaja projektu.

Zahájenie prípravných a výrubových prác na projektoch 2DUBY Považská a MESTSKÝ PARK Považská. Príprava podkladov a projektovej dokumentácie k získaniu povolení k týmto projektom. A po získaní právoplatností povolení samotná výstavby bytoviek a parku spojená s predajom bytov.