Spoločnosť Constario, s. r. o.

Naša odbornosť, Vaše spríjemnenie a zjednodušenie si života.

Scouting príležitostí na stavebnom a realitnom trhu

Pri scoutingu vyhľadávame na stavebnom a realitnom trhu tie najzaujímavejšie projekty, pričom rešpektujeme potreby daného územia, resp. jeho časti. Našim cieľom je zúročenie potenciálu nehnuteľnosti, alebo pozemku v maximálnej miere s ohľadom na životné prostredie a dotknuté okolie.

Projekčná a vizuálna činnosť

Už pri prvotných vizuálnych návrhoch sa snažíme uvažovať nad cieľovými skupinami a ich potrebami vzhľadom na danú nehnuteľnosť. Tieto úvahy sprevádzajú celú dokumentáciu vo všetkých jej stupňoch.

Inžinieringové činnosti v rámci celej doby trvania projektu

Našou prioritou je vytvoriť harmonické prostredie pre fungujúcu súčinnosť všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a taktiež dotknutej verejnosti za účelom transparentného a rýchleho administratívneho povolenia danej stavby.

Marketingové služby spojené s prieskumom trhu

Podstatou marketingu je jedinečnosť a unikátnosť našich projektov. Nehnuteľnosti, ktoré vytvárame sa predávajú samotné svojím prínosom pre spoločnosť.

Predpredaj a predaj nehnuteľností odborníkmi v rámci realitného trhu

Pri predpredaji a predaji nehnuteľností spolupracujeme so skutočnými odborníkmi, ktorí napomáhajú vybrať klientom v danej nehnuteľnosti to pravé a jedinečné. V rámci predpredaja a predaja zabezpečujeme úplný právny a administratívny servis týkajúci sa nehnuteľnosti. Naši makléri sú oboznámení s danou nehnuteľnosťou už v prípravných fázach projektu čo zabezpečuje ich absolútnu znalosť problematiky.

Kompletná výstavba

Výstavba je jedna z najdôležitejších častí projektu do ktorej vkladáme najviac energie. Pri výstavbe spolupracujeme so spoločnosťami, s ktorými máme dlhodobo dobré skúsenosti. Dôrazne dbáme na detaily, ktoré vytvárajú dokonalosť každému jednému projektu.

Údržba, záručný a pozáručný servis nehnuteľností v spolupráci s kvalifikovanými správcami

Po odovzdaní nehnuteľností do užívania vlastníkov začína ten klasický režim každej nehnuteľnosti. Pre zabezpečenie toho najväčšieho komfortu máme vlastnú správcovskú spoločnosť, ktorá zabezpečuje, aby sa vlastníci mohli sústrediť na užívanie si voľných chvíľ v pokojnom prostredí fungujúcej a spoľahlivej nehnuteľnosti.