Spoločnosť Constario, s. r. o.

Naša odbornosť, Vaše spríjemnenie a zjednodušenie si života.

Scouting investičných príležitostí na realitnom trhu

Snažíme sa vyhľadať na trhu s nehnuteľnosťami tie najzaujímavejšie projekty, ktoré majú vysoký investičný potenciál. Pri scoutingu sa orientujeme aj na potreby daného územia resp. jeho časti. Našim cieľom je využiť potenciál nehnuteľnosti, alebo pozemku čo v najvyššej možnej miere s vysokým ohľadom na životné prostredie a dotknuté okolie.

Marketingové služby spojené s prieskumom trhu

Každý projekt staviame na jedinečnosti, a toto je základ marketingu, ktorý je jednou z základných myšlienok spoločnosti. Nehnuteľnosti, ktoré sme vytvorili sa predávajú samotné svojím prínosom pre spoločnosť.

Inžinieringové činnosti v rámci celej doby trvania projektu

Zabezpečujeme maximálnu súčinnosť a spojenie všetkých dotknutých orgánov štátnej správy, susedných vlastníkov a taktiež aj dotknutej verejnosti vrátane n.o. Prioritou je vytvoriť harmonické prostredie, v ktorom sa vytvorí spolupráca všetkých už spomenutý účastníkov za účelom čo najtransparentnejšieho a najrýchlejšieho administratívneho povolenia danej stavby resp. jej časti.

Projekčná a vizuálna činnosť

Už pri prvotných vizuálnych návrhoch sa snažíme uvažovať nad cieľovými skupinami a ich potrebami vzhľadom na danú nehnuteľnosť. Tieto myšlienky tvoria základné piliere celej dokumentácie vo všetkých jej stupňoch. Pri navrhovaní materiálov sa orientujeme na kvalitné materiály, ktoré v čo najnižšej miere môžu zaťažovať životné prostredie.

Kompletná výstavba

Výstavba je jedna z najdôležitejších fáz projektu a práve preto dávame do výstavby najviac energie. Pri výstavbe využívame kapacity spoločností, s ktorými máme dlhodobo pozitívne skúsenosti. Dôrazne dbáme na detaily, ktoré vytvárajú dokonalosť každému jednému projektu.

Údržba, záručný a pozáručný servis nehnuteľností v spolupráci s kvalifikovanými správcami

Po odovzdaní nehnuteľností do užívania vlastníkov začína ten klasický režim každej nehnuteľnosti. Pre zabezpečenie toho najväčšieho komfortu spolupracujeme s overenými správcami nehnuteľností tak, aby sa vlastníci mohli sústrediť na užívanie si svojich voľných chvíľ v pokojnom prostredí fungujúcej a spoľahlivej nehnuteľnosti.

Predpredaj a predaj nehnuteľností odborníkmi v rámci realitného trhu

Pri predpredaji a predaji nehnuteľností spolupracujeme so skutočnými odborníkmi, ktorí vedia klientom v danej nehnuteľnosti vybrať to pravé a jedinečné. V rámci predpredaja a predaja zabezpečujeme úplný právny a administratívny servis týkajúci sa nehnuteľnosti. Naši makléri sú oboznámení z danou nehnuteľnosťou už v prípravných fázach projektu a to zabezpečuje ich absolútnu znalosť problematiky.

Adresa

Constario, s. r. o.
Veľká Okružná 1309/17
010 01 Žilina

Kontakt

+421 907 621 802
+421 948 420 300
+421 948 948 420

Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina