Spoločnosť Constario, s. r. o.

Naša odbornosť, Vaše spríjemnenie a zjednodušenie si života.

Generálny zhotoviteľ stavieb

Výstavba je jedna z najdôležitejších častí projektu do ktorej vkladáme najviac energie. Dôrazne dbáme na detaily, ktoré vytvárajú dokonalosť každému jednému projektu.

Obnova bytových domov

Na základe bohatých skúseností v stavebnom sektore sa zaoberáme aj obnovou bytových domov. Obnova bytových domov je dôležitý proces, ktorý zahŕňa obnovu a modernizáciu existujúcich obytných budov či rekonštrukciu obecných a mestských objektov s cieľom zlepšiť ich stav, energetickú efektívnosť, bezpečnosť a estetiku.

Našim cieľom je zabezpečiť profesionálny servis zákazníkovi tak, aby realizácia obnovy bytového domu bola s čo najmenším znížením komfortu vlastníkov.

Údržba vlastných technológií

Pre zabezpečenie toho najväčšieho komfortu pre vás, zabezpečujeme aj údržbu vlastných technológií vo svojich projektoch, ktorá je kľúčovým procesom pre zachovanie efektívnosti, spoľahlivosti a dlhšej životnosti technických zariadení a systémov. Tento proces zahŕňa rôzne aktivity a postupy, ktoré pomáhajú predchádzať poruchám, opravám a výpadkom technológií.