Administratívna budova v obci Vranie, ktorá zmenila opustenú lokalitu žilinského predmestia na plnohodnotný živý predmestský blok. Súčasťou tohto projektu sú kancelárske, administratívne, ale aj ubytovacie priestory.

Nanovo zrekonštruované administratívne a kancelárske priestory sa nachádzajú na 1. a 2. nadzemnom podlaží, v ktorých našla svoju prevádzku aj naša spoločnosť Constario. Ubytovňa, nachádzajúca sa na 3. nadzemnom podlaží, je novo zrekonštruované zariadenie na krátkodobý aj dlhodobý pobyt. Ponúka pohodlné, cenovo výhodné celoročné ubytovanie v príjemnom prostredí.

Okrem kompletnej občianskej vybavenosti poskytuje administratívna budova svojim zamestnancom aj vynikajúcu dopravnú dostupnosť. Vďaka svojej polohe pri dopravnom uzle je dostupná hlavnými ťahmi zo všetkých smerov.

3

podlažia

sídlo

spoločnosti

5km

od centra Žiliny