Naše hodnoty

Tradícia

Vo sfére stavebníctva neustále pracujeme na budovaní tradícií. Pojem tradícia chápeme ako niečo ovplyvnené dlhoročnými skúsenosťami a vedomosťami, na ktoré sa snažíme nadväzovať. Využívanie prírodných zdrojov, vedomostí o materiáloch, nadviazanie na konkrétnu lokalitu a presah stavebníctva do ďalších odvetví: to všetko sa snažíme zapracovať nie len do našich projektov ale aj do samotnej filozofie spoločnosti.

Stabilita

O správnom nastavení funkčnosti spoločnosti hovorí jej finančná sila a stabilita. Táto idea sa odráža v našej spoločnosti množstvom nielen pripravovaných, ale aj dokončených  projektov.

Zodpovednosť

Sme zodpovednou spoločnosťou, ktorá si uvedomuje nevyhnutnosť zapojenia zelenej stratégie do našich základných pilierov. Zvýšili sme požiadavky na materiály a konštrukcie, ktoré čo najmenej zaťažujú už aj tak veľmi krehké (zaťažené) životné prostredie. Prijali sme opatrenie implementovať do každého projektu  maximum energie na odľahčenie životného prostredia.  Preto pri všetkých našich projektoch pristupujeme proaktívne ku komunikácii s laickou, ako aj odbornou verejnosťou a s miestnou samosprávou.

Udržateľnosť

Spoločnosť Constario, s. r. o. prináša na územie Slovenska výstavbu najvyššej úrovne, spĺňajúcu predstavy o modernom, funkčnom a účelnom bývaní. Zvýšenú pozornosť venujeme výberu kvalitných materiálov, energetickej úspory a tvorbe atraktívneho verejného priestoru. Permanentne pracujeme na hľadaní nových riešení vedúcich k zlepšeniu bývania a životného priestoru.

Spoločnosť Constario, s.r.o.

Komplexná realizácia vlastných investičných zámerov na trhu s nehnuteľnosťami.

7 rokovskúseností

8 úspešnýchprojektov

6 pripravovanýchprojektov

152 bytovýchjednotiek

333 spokojnýchklientov