Šport centrum

Zbyňov

Šport centrum Zbyňov sa nachádza v extraviláne obce Zbyňov, na jej východnom okraji, v časti Trnovica – Pešková.

Pri zrode myšlienky vybudovať v tejto lokalite športovo-rekreačné centrum bola plocha málo udržateľného športoviska v obci, výhodná poloha a potreba navrhnúť stavebný komplex, ktorý svojou podstatou v regióne strednej Európy nemá funkčno-prevádzkovú obdobu. Tou podstatou je vytvorenie multifunkčného športovo-ubytovacieho komplexu na obmedzenom priestore s max. možnou mierou variability a využitím cenovo a technicky dostupných technológií a prostriedkov, ktorých cieľom je uspokojenie nárokov športov a športovcov či už kolektívnych, ako aj individuálnych na nadregionálnej úrovni a zároveň napĺňať svojimi poskytovanými službami aj potreby okolitých užívateľov.

Druhým výrazným pilierom navrhovaného konceptu je ekologickosť a udržateľnosť celého projektu a návratnosť a obnoviteľnosť použitých zdrojov a technológií, čo korešponduje s hodnotami spoločnosti Constario, s. r. o. – zodpovednosť, udržateľnosť a tradícia. Potenciál celého projektu znásobujú prírodné podmienky a kvalitné životné prostredie, ktoré sú predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu v oblasti Súľovských a Strážovských vrchov a Malej Fatry.

Šport centrum Zbyňov tvorí komplex športovísk a ubytovania so službami. V súčasnosti je na pozemku existujúc futbalové ihrisko a tribúna so zázemím pre hráčov a návštevníkov. Nový návrh ponecháva tribúnu aj polohu futbalového ihriska. Hlavné športovisko bude doplnené tréningovou hracou plochou s umelým trávnikom a multifunkčnými ihriskami. V nadväznosti na exteriérové športoviská je navrhnutá aj multifunkčná hala a zimný štadión. V hornej časti pozemku, v časti s minimálnym hlukom od cesty, je navrhnutý samostatný hotel s wellnessom a plaveckým krytým bazénom a vonkajšími bazénmi. Architektúra hotela vychádza z ľudovej architektúry v danom regióne. a to aj použitím materiálov – drevo, kameň a kov.

Športová ulica, Zbyňov

Galéria

Adresa

Constario, s. r. o.
Veľká Okružná 1309/17
010 01 Žilina

Kontakt

+421 907 621 802
+421 948 420 300
+421 948 948 420

Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina